Kontakty

ExNet s.r.o.

Vígľašská 8

851 07 Bratislava

 

E-mail: exnet@exnet.sk

Mobil: 0902 / 610 522

         0919 / 082762

IČO: 44821743            

DIČ: 2022853602       

IČ DPH: SK2022853602

Okr. súd BA 1, odd. SRO, vl. č 59108/B

 

 

Script logo